Vides pieejamība

  • Apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām un vecākiem ar bērnu ratiņiem uz 2.stāvu iespējams pārvietoties ar liftu.
  • Ir speciāli aprīkota tualetes telpa personām ar īpašām vajadzībām.
  • Mašīnu ērti un bez maksas var novietot SIA Medical plus stāvvietā (tieši pie Medicīnas centra).